Extern vertrouwenspersoon

Begeleiden van medewerkers die last hebben van ongewenst gedrag of integriteitsschending. Advies bij beleid voor veiligheid, gewenste omgangsvormen en integer handelen, conform de Arbowet.

 

Ongewenst gedrag (seksuele intimidatie, discriminatie, agressie, geweld, pesten, roddelen en schendingen van de integriteit) leidt tot menselijk leed. Zowel voor de medewerker die er het slachtoffer van is, als voor de omgeving die aan dit gedrag bedoeld of onbedoeld meewerkt.  Het schaadt ook de organisatie. Uit onderzoek blijkt dat onveilige arbeidsverhoudingen remmend werken op het realiseren van organisatiedoelen.

Beleid gericht op gewenst gedrag en integriteit

Met het ontwikkelen van veiligheidsbeleid, waarvan het inrichten van een klachtenorgaan en het inschakelen van een Vertrouwenspersoon onderdeel zijn, maak je als werkgever duidelijk dat je waarde hecht aan constructieve bejegening én je wettelijke zorgplicht serieus neemt.

De rol van Vertrouwenspersoon

De Vertrouwenspersoon begeleidt medewerkers die last hebben van ongewenst gedrag of integriteitschending. Slachtoffers hiervan kunnen flink van slag zijn en kampen met gevoelens van schuld en schaamte. Ik ben als extern Vertrouwenspersoon beschikbaar om medewerkers op te vangen en om jou als werkgever te adviseren bij beleid dat gewenste omgangsvormen en integriteit bevordert. Ik neem de vertrouwelijkheid in acht waardoor medewerkers hun hart kunnen luchten en besluiten of ze op één of andere manier actie willen ondernemen, of dat ze verder kunnen omdat ze hun verhaal hebben kunnen doen.

Resultaat

Door het inschakelen van een Vertrouwenspersoon kan je voorkomen dat medewerkers, die zich letterlijk en figuurlijk slachtoffer voelen van de omstandigheden, minder goed functioneren, zich ziek melden of uit de organisatie vertrekken omdat ze geen andere uitweg zien.

Significa BV

06 53 71 96 20 | info@significa.nl

Foto's: Valkphotography | Logo: Alex van de Hoef | Tekst: Ellen de Mooij