Spiegelbijeenkomsten

Klanten én medewerkers ontmoeten elkaar, evalueren de kwaliteit van de zorg of dienstverlening en doen voorstellen ter verbetering.

 

Wat waarderen afnemers (klanten, patiënten, leerlingen, burgers) aan de dienstverlening door jullie organisatie? Wat appreciëren ze niet? Wat zou in hun optiek de dienstverlening verbeteren en welk ideeën hebben ze over hoe je daaraan vorm kunt geven? Ik begeleid spiegelbijeenkomsten waarin  klanten/cliënten vertellen over hun persoonlijke ervaringen met jouw organisatie, in aanwezigheid van medewerkers als aandachtig publiek. Omgekeerd vertellen de medewerkers welke vragen of twijfels zij hebben bij de het realiseren van goede  dienstverlening. De cliënten/klanten geven daarop feedback die de aanwezige professionals inzicht geeft in de actuele behoeften van de klant. Zo’n ontmoeting werkt over en weer inspirerend en erkennend. Het geeft voldoening om in één dagdeel gezamenlijk te definiëren wat goede dienstverlening is. 

Resultaat

Een sterkte-zwakte analyse van dienstverlening of zorg. Concrete voorstellen voor verbeterpunten  waarmee de organisatie aan de slag kan. Medewerkers zijn gesterkt in hun professionele ambities. Klanten of cliënten voelen zich serieus genomen en vervullen ongevraagd een ambassadeursol voor jouw organisatie.

Significa BV

06 53 71 96 20 | info@significa.nl

Foto's: Valkphotography | Logo: Alex van de Hoef | Tekst: Ellen de Mooij | Gedicht: Femke Alsemgeest