Slachtoffer-dader contract

Afspraken over onderlinge bejegening na melding van intimidatie of ongewenste intimiteiten, die veiligheid en helderheid verschaffen voor beide partijen.

 

Als na het gegrond verklaren van een klacht over ongewenst gedrag, het slachtoffer in het gelijk wordt gesteld en de beklaagde is gecorrigeerd of berispt, moeten beiden op een of andere manier verder in de organisatie. Het slachtoffer voelt zich nog steeds onveilig, omdat hij de dader overal kan tegenkomen en herhaling of wraak vreest. De dader voelt zich ongemakkelijk, onzeker of miskend onder de veroordeling. In zulke situaties biedt een slachtoffer-dader contract soelaas. Ik begeleid gesprekken waarin het slachtoffer de omgangsregels formuleert, zodat deze het gevoel heeft weer regie te voeren over z’n leven en bovendien werkt aan persoonlijke weerbaarheid. De regels worden door HRM aan de dader voorgelegd met de vraag of deze in staat en bereid is zich eraan  te houden en/of regels wil veranderen of toevoegen die veiligheid en helderheid voor beiden bevorderen. Als partijen het eens zijn worden de regels vastgelegd in een omgangscontract, inclusief sancties bij schending van de regels.

Resultaat

Het slachtoffer heeft op eigen initiatief een contract afgesloten om in zijn behoefte aan rust en veiligheid te voorzien. Dat maakt hem of haar, na een periode van onmacht, krachtiger. Het is de dader duidelijk wat van hem wordt verwacht. Hij neemt, door het mede formuleren en ondertekenen van het contract, verantwoordelijkheid voor gewenst gedrag.

 

Nooit meer

kun jij mij intimideren

Nooit meer

zwijg ik over wat jij deed

Nooit meer

ben ik jouw slachtoffer

Nooit meer

trek ik mijn verklaringen in

Vernederd worden door jou?

Nooit meer…

Citaat gedicht Femke Alsemgeest

Significa BV

06 53 71 96 20 | info@significa.nl

Foto's: Valkphotography | Logo: Alex van de Hoef | Tekst: Ellen de Mooij | Gedicht: Femke Alsemgeest