Slachtoffer-dader gesprekken

Afspraken over onderlinge bejegening na melding van intimidatie of ongewenste intimiteiten, die veiligheid en helderheid verschaffen voor beide partijen.

 

Hoe kunnen, na een klacht over grensoverschrijdend gedrag, slachtoffer en dader met elkaar verder als zij in de organisatie willen blijven werken? Beiden voelen zich onveilig en onthand, want hoe reageer je als je elkaar op de gang tegen komt, met elkaar in een projectgroep zit, of als je deel uit maakt van hetzelfde team? Het slachtoffer is bang voor herhaling of wraak en kan dat met niemand delen binnen de organisatie. De dader zegt zelf ook slachtoffer te zijn en stelt zich vragen als: welke collega’s weten wat er is gebeurd, wat wordt er over mij verteld, is dit einde carrière? En als er geen ontslaggrond is zit ook de werkgever in een lastig parket: want wie zegt dat het gebeurde zich niet herhaalt? Zijn deze mensen nog tot samenwerking in staat?

Bij het begeleiden van gesprekken kies ik geen partij. Ik nodig beiden uit voor een vertrouwelijk gesprek, waarin zij vrij kunnen vertellen hoe zij eraan toe zijn en wat ze graag zouden willen. Ik bereid de agenda voor een eerste ontmoeting met elk van hen voor. Tijdens dit tweegesprek doen ze elkaar voorstellen voor omgangsregels die de weg vrij maken voor contact. Deze worden vastgelegd in een contract. De werkgever beoordeelt het contract op uitvoerbaarheid, voegt evaluatiemomenten toe en eventuele sancties als partijen de overeenkomst niet nakomen.

Resultaat

Slachtoffer en dader nemen verantwoordelijkheid, ze sluiten een contract dat in beider behoefte aan veiligheid voorziet. Ook de werkgever neemt verantwoordelijkheid door medewerkers in de gelegenheid te stellen om onder begeleiding gesprekken te voeren. Medewerkers en werkgever voldoen daarmee aan de wettelijk verplichting uit de Arbowet tot goed werknemer- en werkgeverschap.

Significa BV

06 53 71 96 20 | info@significa.nl

Foto's: Valkphotography | Logo: Alex van de Hoef | Tekst: Ellen de Mooij