Het recht op

 

 

Ik word er niet goed van. Van het benadrukken van het ‘recht op’. Waar mensen zoal recht op menen te hebben? Roken bijvoorbeeld. ‘Dat is toch mijn zaak?’ Ongezond en overmatig eten. ‘Dat maak ik zelf wel uit’. ‘Ik eis compensatie’, zegt de jager als ‘zijn’ Oostvaarder herten richting poelier en voedselbank verdwijnen. Zwarte zwarte Piet is er ook zo één. ‘Ik laat mijn kinderen zo’n oer Hollands feest niet afnemen. Die zwarten moeten zich niet zo snel gediscrimineerd voelen’. En wat te denken van het recht om homoseksuelen van een toren te gooien? ‘O, mag ik dat niet zeggen? Dan voel ik me nu  geschaad in mijn godsdienstvrijheid!’ Het recht op coma zuipen. ‘Kan ik rustig doen. Zelf dokken voor behandeling van delirium? Hoezo? Ik heb recht op hulp.’ En over omwonenden die zich verzetten tegen intensieve veehouderij zegt de boer: ‘Mijn geiten zijn niet ziekmakend. Ik was er eerder dan zij. Wat let ze om te verhuizen? We leven in een vrij land.’ Regering en politiek, bij uitstek behartigers van de collectieve zaak, legitimeren stelselmatig het recht op individualiteit. Een minister opent enthousiast een weg waarop je 130 mag rijden. Een paar jaar later jammert de regering dat de opgave van het milieuakkoord te groot is. Het recht op ontvoering van adoptiekinderen naar Nederland? ‘Daar doen wij niks aan als overheid, want dan begeven we ons in het individuele domein van de adoptieouder. Daar zijn wij liberalen niet van’. Wat verlang ik naar politici die het lef hebben om te pleiten voor het collectieve. Die niet de spreekbuis zijn van mensen die hun individuele dingetje willen doen. Stel je eens voor: Rutte dient een wetsvoorstel in voor collectief vuurwerk op oudejaars avond. Ik voorspel je dát wordt pas vuurwerk! Tuincentra, die van rotjes corebusiness hebben gemaakt, eisen compensatie. Burgers roepen: ’Dat is  aantasting van mijn vrijheid, ik loop naar de PVV’ (die stemmen uiteraard tegen zo’n wet). Ik waarschuw regering, politiek en overheid: Let op uw collectieve taak! Het is gevaarlijk om in een tijd waarin collectieve vraagstukken ons dreigen te overmeesteren, het individualisme aan te wakkeren. Eenmaal brandend, krijg je de alles verzengende vlam van het naïef liberalisme niet meer uit de pan!

Significa BV

06 53 71 96 20 | info@significa.nl

Foto's: Valkphotography | Logo: Alex van de Hoef | Tekst: Ellen de Mooij