Even voorstellen

Ik ben er van overtuigd dat kleine verschuivingen in de verbeelding het leven sterker beïnvloeden dan verstrekkende pogingen tot het doorvoeren van veranderingen.

Thomas Moore (in Zielsverwanten)

 

De persoon achter Significa: Ellen de Mooij

Missie

Als mensen niet gehoord of gezien worden kan ik het niet laten daar iets aan te doen. Bijvoorbeeld door iemand te vragen zich uit te spreken. Zo kunnen er nieuwe gezichtspunten aan het licht komen, die het horen waard zijn. En er ontstaat ruimte voor het anders zijn van ieder individu, voor uniciteit. Erkenning daarvan geeft iemand bestaansrecht.

Voorbeeldfiguren 

Rita Charon, bevlogen interniste; zij maakt zich sterk voor Narratieve Geneeskunde (TED Honororing the stories of illness). Ferdinand Cuvelier die mij in eenvoud leerde over het ambacht van de menselijke bejegening. Milikowski die lof zong over onaangepastheid, de miskende kracht die verandering brengt.

Inspiratiebronnen

De Bijbelse parabel over de Toren van Babel en de Babylonische spraakverwarring die het gevolg is van overmatige ambities.

De held met de duizend gezichten van Joseph Campbell. Hoe mensen uit alle culturen, door de eeuwen heen, hun levensverhaal creëren. Over de offers die ze brengen en de helpers die zich daarbij altijd aandienen, zoals Papageno uit Mozarts Zauberflote.

Het numineuze van Tjeu van den Berk, over de irrationele, onbeschrijfelijke, gelukzalige momenten in het leven. Dit boek leerde me om geluk niet in grootse projecten te zoeken.

Professioneel profiel

bejegeningsconsulent, bemiddelaar, coach, publicist, spreker, musicus.

Opleiding

Organisatiesociologie, bedrijfskunde, public relations, opbouwwerk, bejegeningskunde, narratieve therapie, conflictmanagement, vertrouwenspersoon, journalistiek, klassieke muziek (zang).

Gewerkt in

Industrie (chemie, metaal, voedingsmiddelen), overheid (justitie, gemeente, politie), gezondheidszorg (ziekenhuis, verpleeg en verzorgingshuis, maatschappelijke dienstverlening, thuiszorg), zakelijke dienstverlening (advies loopbaanbegeleiding & outplacement), Onderwijs (MBO), vrijwilligersorganisaties (vrijwilligerscentrale, telefonisch hulpdienst, gastouderproject).

 

Gecertificeerd relatieconsulent Relatiestudio Gent België

Te boeken als spreekster via Zij Spreekt

 

Significa BV

06 53 71 96 20 | info@significa.nl

Foto's: Valkphotography | Logo: Alex van de Hoef | Tekst: Ellen de Mooij