Advies bij cultuurontwikkeling

Met kleine ingrepen bemoedigende resultaten in een veilig spreekklimaat

 

Significa brengt cultuur in ontwikkeling door te voorzien in vier fundamenteel menselijke behoeften. De behoefte aan veiligheid, puzzels op te lossen, te manifesteren in een herkenbare bijdrage, en om iemand te zijn (professionele identiteit).

Significa leert leiding en medewerkers om in beeld te brengen en houden wat het effect is van eigen gedrag en houding op het realiseren van doelstellingen. Om conclusies te trekken uit deze analyse en opties te zoeken die de effectiviteit vergroten. Om hierover respectvol met elkaar te spreken en besluiten. Daarnaast wordt een platform gecreëerd om ervaringen met good en bad practice te delen zodat individuele expertise collectief beschikbaar komt.

Significa gebruikt regulier overleg (overdracht, werkoverleg, vergaderingen, projectbijeenkomsten) als vehicle om professionele ontwikkeling te voeden: learning on the job. Leiding en medewerkers oefenen er in uitspreken, aanspreken, en raadplegen. In luisteren en goede vragen stellen.

Als je Significa inschakelt wordt het: Hands on, met kleine ingrepen, leiding en medewerkers regie laten voeren over een werkzame cultuur. Daadwerkelijk aan de gang in de bovenstroom, met wat zich in de dagelijkse praktijk voordoet.

Resultaat

Een spreekcultuur waarin de neuzen dezelfde kant op staan, maar waar ook erkenning en ruimte is voor de verschillende manieren waarop mensen doelen realiseren. Waarin collega’s elkaar raadplegen als iets hun invloed te boven gaat, waar fouten worden gemeld, waar mensen trots en zelfbewust hun expertise inzetten.

Significa BV

06 53 71 96 20 | info@significa.nl

Foto's: Valkphotography | Logo: Alex van de Hoef | Tekst: Ellen de Mooij