Bemiddeling bij verstoorde relaties

Verhelderende en bevrijdende gesprekken die er toe leiden dat twee collega’s weer door één deur kunnen.

 

Twee collega’s die niet meer door één deur kunnen, die elkaar tegenwerken in plaats van samenwerken. Een medewerker die zich onheus bejegend of geïntimideerd voelt door zijn manager.  Een leidinggevende die zich onmachtig voelt om een medewerker tot beter functioneren te brengen. Een bestuurder die een van zijn MT leden wantrouwt en die beseft dat als het zo doorgaat  de bom een keer barst. Allemaal voorbeelden van situaties waarin mensen het lastig vinden om toenadering te zoeken als het erom spant. Uit onderzoek blijkt dat arbeidsverzuim, demotivatie en stress  vooral wordt veroorzaakt doordat mensen zich niet in staat voelen om werkverhoudingen bespreekbaar te maken. Een goed gesprek onder leiding van een derde persoon kan soelaas bieden. Als relatieconsulent verken ik of betrokkenen met elkaar willen praten, welke punten ze op de agenda willen zetten en bereid ik met elk van hen het geplande tweegesprek voor, dat strak door mij wordt geregisseerd. Na afloop evalueren de gesprekspartners wat maakte dat ze elkaar niet meer konden bereiken en wat er aan bijdroeg dat dit nu wel mogelijk was.

Resultaat

Een herstelde werkrelatie en inzicht in wat je kunt doen om, juist als het lastig wordt, contact te zoeken in plaats van te ontwijken.

Significa BV

06 53 71 96 20 | info@significa.nl

Foto's: Valkphotography | Logo: Alex van de Hoef | Tekst: Ellen de Mooij