Coaching bij professionele gespreksvoering

Reflecteren op de interactie in de gesprekken tussen professional en client, of tussen leidinggevende en medewerker, met het doel de samenwerking te optimaliseren.

 

De relatie tussen professional en client (arts-patiënt, docent-leerling, adviseur-opdrachtgever, HRM-medewerker) bepaalt in belangrijke mate de kwaliteit van de zorg- of dienstverlening. Ook in de samenwerking tussen leidinggevende en medewerker is de interactie bepalend voor het realiseren van doelen. Ik kan je coachen bij het verstevigen van de werkalliantie tussen jou en de client of tussen jou en jouw medewerkers. Jij bepaalt de agenda van een coachgesprek en brengt casuïstiek in waarop je wilt reflecteren. Ik leer je werken met instrumenten uit de bejegeningsmethode om relatiepatronen te analyseren en laat je kennis maken met vormen van narratief interview om oplossingsgericht te werken. Je wordt je bewust hoe jij beïnvloedt en beïnvloed wordt. Je leert weerstand bij jezelf en de ander herkennen en benutten.

Resultaat

Je herkent je eigen aandeel en dat van je gesprekspartner als samenwerking stroef verloopt en  beschikt over een breed palet aan bejegeningswijzen om het contact te intensiveren.

Significa BV

06 53 71 96 20 | info@significa.nl

Foto's: Valkphotography | Logo: Alex van de Hoef | Tekst: Ellen de Mooij