Begeleiden bij teamconflicten

Gezamenlijk belemmeringen in de samenwerking aanpakken en er als team sterker uitkomen.

 

Samenwerkingsrelaties kunnen ernstig verstoord raken. Dit uit zich in irritatie, weerstand,  vasthouden aan het eigen standpunt, elkaar diskwalificeren en verlammende besluiteloosheid. Hoe vervelend ook, het is een unieke kans om de verhoudingen nieuw leven in te blazen. Wat mensen in zo’n situatie het liefst willen is: terug naar de oude situatie om de harmonie herstellen.
Maar terug naar het oude is geen alternatief, want daar zijn immers de problemen begonnen. Het is zaak dat er nieuwe, werkzame, relaties ontstaan. In zulke situaties kan je me als extern begeleider inschakelen om jou als leidinggevende te ondersteunen bij het weer met elkaar in contact brengen van de teamleden. Omdat ik iemand van buiten ben is mijn komst op zich vaak al hoopgevend om er samen uit te komen.
Wat ik doe is condities scheppen om verschillen van inzicht uit te klaren en productief te maken. Door praten én doen. Bijvoorbeeld door samen een weerbarstig project te realiseren dat hoog op het prioriteitenlijstje van het team staat.

Resultaat

Het werkoverleg verloopt effectief, de teamleden doen een beroep op elkaars kwaliteiten. Ze zoeken elkaar op voor verdeling van taken, advies en feedback.

Significa BV

06 53 71 96 20 | info@significa.nl

Foto's: Valkphotography | Logo: Alex van de Hoef | Tekst: Ellen de Mooij