Significa, effectieve bejegening in organisaties

Extern Vertrouwenspersoon

Begeleiden van medewerkers die last hebben van ongewenst gedrag of integriteitsschending.

 

Slachtoffer-dader begeleiding

Afspraken over onderlinge bejegening na melding van intimidatie of ongewenste intimiteiten.

 

Conflictbemiddeling

Verhelderende gesprekken die er toe leiden dat twee collega’s weer door één deur kunnen.

 

Begeleiden bij teamconflicten

Belemmeringen in de samenwerking aanpakken en er als team sterker uit komen.

 

Coaching gespreksvoering

Reflecteren op de interactie tussen professional en client, of leidinggevende en medewerker.

 

Cultuurontwikkeling

Interventies die leiden tot een veilig spreekklimaat

 

Significa BV

06 53 71 96 20 | info@significa.nl

Foto's: Valkphotography | Logo: Alex van de Hoef | Tekst: Ellen de Mooij